Πώς το Εθνικό Νόμισμα Επηρεάζει τις Δόσεις των Στεγαστικών

Έχετε ποτέ σας αναρωτηθεί πώς θα σας επηρέαζε μια πιθανή αλλαγή στο εθνικό νόμισμα; Αν από τη μία μέρα στην άλλη, το Ευρώ έπαυε να ισχύει και επανερχόταν η Δραχμή, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα ή χειρότερα; Πιο συγκεκριμένα, τι αντίκτυπο θα είχε μια τέτοια μεταβολή στο στεγαστικό σας δάνειο;

Είναι φυσικό να υπάρχει ανησυχία, σε σχέση με ενδεχόμενη αλλαγή νομίσματος. Από το Ευρώ στη Δραχμή ή σε οποιαδήποτε άλλη ονομασία εθνικού νομίσματος, η μετάβαση θα ήταν ολέθρια. Η υποτίμηση θα ήταν υποχρεωτική, με αποτέλεσμα να μειωθεί η αξία του ακόμη και κατά 100%. Ως αποτέλεσμα, η οικονομία θα κατέρρεε. Η πολυπόθητη σταθερότητα στο οικονομικό μας σύστημα θα ήταν πλέον παρελθόν, ενώ η αβεβαιότητα για το μέλλον θα αντικαθιστούσε οποιοδήποτε αίσθημα κυριαρχεί σήμερα.

Οι δανειολήπτες θα είχαν δύο ξεχωριστές επιλογές, σε περίπτωση που το εθνικό νόμισμα αντικαθιστούσε το κοινό νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα:

Η μία περίπτωση θα ήταν να διατηρηθεί το δάνειο στο νόμισμα του Ευρώ. Κάτι τέτοιο ίσως ακούγεται θετικό, μα κρύβει παγίδες. Η αξία του δανείου θα παρέμενε στα ίδια επίπεδα, όπως πριν την αλλαγή νομίσματος. Όμως, με δεδομένη την υποτίμηση, το εισόδημα του δανειολήπτη θα μειωνόταν αισθητά. Συνεπώς, θα ήταν σχεδόν αδύνατον να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις και τα νέα δεδομένα.

Αντιθέτως, στην περίπτωση της μετατροπής του δανείου σε εθνικό νόμισμα, το πρόβλημα θα ήταν διαφορετικό. Το επιτόκιο θα εκτοξευόταν στα ύψη και θα έφτανε το 40%. Ως εκ τούτου, το χρέος θα γιγαντωνόταν και ο δανειολήπτης πάλι θα δυσκολευόταν στην αποπληρωμή του.

Όπως καταλαβαίνετε, και οι δύο επιλογές εγκυμονούν κινδύνους και δυσκολεύουν σαφώς τους δανειολήπτες στην αποπληρωμή του στεγαστικού τους δανείου. Συνεπώς, μια τέτοια αλλαγή δεν θα συνέφερε κανέναν οικονομικά, καθώς θα οδηγούσε σε αδιέξοδο.

Write a Comment

Your email address will not be published.