1 Γενικές διατάξεις

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από το Troktiko, διαθέσιμο στη διεύθυνση https://troktiko.eu/, σέβεται την ιδιωτική ζωή των χρηστών του και δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά τους δεδομένα με τη δέουσα προσοχή. Η παρούσα πολιτική απορρήτου καθορίζει τις αρχές για την επεξεργασία των πληροφοριών των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, και τη χρήση των cookies.

2 Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η εταιρεία Troktiko, που λειτουργεί στη διεύθυνση Σεβαστείας 3, 115 28, Αθήνα, η οποία συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει οικειοθελώς ο χρήστης, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις υπηρεσίες που προσφέρει ο δικτυακός τόπος.

3 Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Ιστότοπο,
  • την επικοινωνία που σχετίζεται με τις προσφερόμενες υπηρεσίες,
  • την προσφορά ηλεκτρονικών προϊόντων και υπηρεσιών στους χρήστες,
  • για αναλυτικούς και στατιστικούς σκοπούς.

4 Δικαιώματα των χρηστών

Οι χρήστες του Ιστότοπου έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσής τους, διαγραφής τους, περιορισμού της επεξεργασίας τους, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων και εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ο διαχειριστής μπορεί να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – διεύθυνση ponady στο υποσέλιδο.

5 Cookies

Η Troktiko χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και για στατιστικούς σκοπούς. Οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται οι ίδιοι τα cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής τους.

6 Τελικές διατάξεις

Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να εισάγει αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου σε περίπτωση αλλαγών στις διατάξεις του νόμου, καθώς και σε περίπτωση αλλαγών στη λειτουργία του δικτυακού τόπου.